Olopatadin UNIMED PHARMA 1 mg/ml

Liječenje znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa

Generički naziv: olopatadinklorid
ATK šifra: S01GX09
Lista: D - dopunska
Režim izdavanja: Rp – na recept, u ljekarni
Propisivanje: ponovljivi recept
Pakiranje: bočica s kapaljkom, 1×5 ml
Cijena: 37,76 kn  / Doplata: 28,13 kn

Upute o lijeku (PDF)
Sažetak opisa svojstava lijeka (PDF)

Što je Olopatadin UNIMED PHARMA i za što se koristi?

Olopatadin UNIMED PHARMA se koristi za liječenje znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa. Olopatadin UNIMED PHARMA je indiciran u odraslih, adolescenata u dobi od 12 do 18 godina i djece u dobi od 3 do 12 godina.

Olopatadin je snažan selektivni antialergik/antihistaminik, koji djeluje putem više različitih mehanizama. Djeluje antagonistički na histamin i sprječava stvaranje upalnih citokina u epitelnim stanicama konjunktive, potaknuto djelovanjem histamina.

Podaci dobiveni istraživanjima in vitro pokazuju da bi olopatadin mogao djelovati na mastocite u ljudskoj konjunktivi i tako inhibirati oslobađanje proupalnih medijatora.

Terapijske indikacije

  • liječenje okularnih znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa

Sastav

1 ml otopine sadrži 1 mg olopatadina, što odgovara 1,11 mg olopatadinklorida. Jedna kap otopine sadrži 30 mikrograma olopatadina, što odgovara 33,3 mikrograma olopatadinklorida.

Pomoćni sastojci: natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat (E339), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

Doziranje i način primjene

Jedna kap Olopatadina UNIMED PHARMA u konjuktivnu vrećicu zahvaćenog oka (očiju) dva puta na dan (u razmaku od 8 sati).

Kapi se mogu uzimati do četiri mjeseca, ako se smatra potrebnim.

Olopatadin UNIMED PHARMA nije ispitivan na bolesnicima koji nose kontaktne leće. Bolesnike zbog toga treba uputiti da uklone kontaktne leće prije primjene kapi za oko i pričekaju najmanje 15 minuta nakon primjene prije negoli ponovno stave kontaktne leće.

Rok valjanosti

Rok valjanosti lijeka u neotvorenoj bočici: 2 godine.
Rok valjanosti nakon prvog otvaranja bočice: 8 tjedana.